Korrespondance

Sendt:d.14-02-2007 kl.12:00
Brevtekst

Praktiske oplysninger.
Anvender stokke skal have hjælp til ind og ud stigning.

Dato for første kontakt med kommune/sygehus: 19-02-2006

Kontakt i kommunen
Kontor / afdelingsnavn: Afdeling for Genoptræning (kommune)
Adresse: Ramsherred 5 (kommune)
Postnummer: Svendborg (kommune)
Bynavn: 5700
Telefon: 62211900

Kontakt i regionen
Kontor / afdelingsnavn: Afdeling for Genoptræning
Adresse: Ramsherred 5
Postnummer: 5700
Bynavn: Svendborg
Telefon: 62211900

Indlæggelsesdato: 03-12-2006

Udskrivningsdato/Ambulatoriedato: 15-02-2007

Type af træning: Genoptræning

Ambulant kontrol på sygehus: Ved ikke

Henvisningsdiagnose for genoptræningsforløb
ICD10             Kodebetydning
DA521A            Neurosyphilis symptomatica

Sekundære diagnoser SKS ICD10
ICD10             Kodebetydning
DA073A            Coccidiosis intestinalis
DA150B            Fibrosis pulmonis tuberculosa, bakteriologisk
DA084             Viral tarminfektion uden specifikation
DA239D            Svingefeber
DA156A            Empyema pleurae tuberculosa, bakt og hist ver

Supplerende kliniske oplysninger
Dette er supplerende kliniske oplysninger, hvor der kan være 3500 tegn

Funktionsevnemålinger:
Dato/Navn LayDead     18          UpNGo       5 gange     Cykel       
10-12-200611          18          1,0 min.    5 gange     1           
17-12-200612          24          40,0 sek    6 gange     2           
06-.2-15.113          30          19,68 sek.  7 gange     3           
15-01-200714          17          21,30 sek.  8 gange     4           
30-01-200715          15          24,30 sek.  9 gange     5           
03-02-200716          19          22,0 sek.   10 gange    6           
10-02-200717          25          18,70 sek.  11 gange    7           
12-02-200718          35          15,60 sek.  12 gange    8           

Supplerende funktionsevnemålinger / kommentarer
* før operation ** 2. dag efter operation *** ved udskrivelse

Funktionsevne før sygdom:
Gennem mange år plaget af svær hofte arthrose, er meget målbevidst om at bevare sin mobilitet. Har tiltagende smerter fra hoften under gang. Har brugt en stok ude og støttet sig til møblerne inde. Har problemer med at få sko og strømper af. Bor alene i hus. Har hjælp til rengøring hver 14 dag

Indsats under indlæggelse:
SKS Koder         Kodebetydning
DA039             Bacillær dysenteri uden specifikation
DA04              Tarminfektioner, andre bakterielle
DA048             Enteritis, anden specificeret bakteriel
DA07              Tarminfek fremkaldt af protozoer, andre
BAFA88            Smertebehandling via smertepumpe
BAHY38            Behandling med andre antiepileptika
UWW10             Revurdering af egen tidligere undersøgelse
UXAD35A           Bækkenflebografi
BABZ01            Anlæggelse af spinalkateter
AAF22             Ambulant besøg
APBA07            Hygiejnesygeplejerske
KAAA30            Indlæggelse af epidural elektrode
KAAA10B           Endoskopisk intrakraniel biopsi genn. borehul
KAAF00A           Indl. af eksternt dræn i lateral hjerneventri
ZDW34A            videreudredes under indlæggelse
ZDW402A1          henvist til beh på specialafd pga tilstandens
EUC208            Sport: Anden specificeret sport med ketsjer/b
EUE231            Erhverv: Fremstilling af andre elektr maskine
APBA69            Sygeplejerske ansat i andet privat firma elle
BFHC93C           Behandling med dopamin

Supplerende oplysninger vedr. indsats under indlæggelse:
Plan: Mobiliseres efter vanlig regime Osteosynteret, ingen restriktioner, må belaste fuldt ud. Pt. var meget nervøs for at komme op at stå. Hun hjalp godt til under øvelserne men spændet lidt igen pga. nervøsitet. Gik en tur på stuen med HGV og 2 pers. støtte. Pt. var efterfølgende lettet over forløbet.

Aktuel funktionsevne på udskrivningstidspunkt:
Pt. fortæller at hun generelt er meget nervøst anlagt, og derfor har brug for lidt ekstra støtte i udfordrende situationer. Pt. går nu med stokke, hun går langsomt men sikkert frem. Pt. trækker dog lidt til ikke opr. side under gang. Pt. har afprøvet trappegang, hun klarer godt at gå op at trapperne men har brug for lidt vejledning omkring hvilket ben hun skal tage ned først. Pt. har instrueret i stående øvelser og er godt i gang med den. Pt. har brug for yderlig gennemgang af regimet i forbindelse med dagligdags situationer.

Genoptræningsbehov ved udskrivning:
Genoptræning ved udskrivning med beskrivelser af begrænsninger i funktionsevnen som genoptræningen skal rette sig imod. Se stikord øverst på siden. Pt. har behov for at øge styrke og stabilitet omkring den opr. hofte med henblik på en optimeret gangfunktion.Pt. ønsker at kunne gå sikkert inde uden ganghjælpemiddel. Pt. ønsker at kunne gå ude med relevant ganghjælpemiddel evt, korte afstande uden hjælpemiddel. Pt. ønsker at kunne genoptage at dyrke gymnastik da dette har været en god aktivitet for hende.

Hjælpemidler udleveret af hospitalet:
2 stokke udlånt, dette er registreret i hjælpemiddeldatabasen.

Supplerende oplysninger:
Husk at ringe til Læge Hansen når patienten er syg

Underskrift: Jens Jensen d. 25-04-2007 Kl: 00:00:00
Patient: 0206620048 Stokvad inaktiv
Afsender: RIGSHOSPITAL TIL SER, DEMO TEST
Modtager: SØNDERBORG